Jakuba jsme oslovili na začátku roku 2020 s požadavkem přípravy a vedení strategických jednání 6 pracovních skupin s cílem určení priorit a cílů na 2020-2021. Výzvou bylo rozdělení odpovědností mezi členy skupiny a výkonným týmem za účelem zefektivnění činnosti, komunikace v rámci každé skupiny i mezi nimi. Podle Jakubova doporučení byli v každé skupině určení garanti za každou prioritu i nový systém komunikace, sdílení prostřednictvím on-line aplikací.

Díky jeho profesionálnímu vedení diskusí, byla každá skupina schopna určit základní priority a cíle tak, aby byly realizovatelné a jasně zaměřené na hlavní témata. Téměř po roce fungování pracovních skupin je jasné, že navržená řešení se plně osvědčila, výrazně přispěla ke zlepšení činnosti Rady a tím i k přínosům v rámci služeb jejím členům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *